Zubné implantáty

Zubné implantáty sú najprirodzenejšiou a v mnohých prípadoch najvhodnejšiou náhradou stratených zubov. Je to náhrada koreňa chýbajúceho zuba, ktorý sa bezbolestne zavedie do kosti a stane sa trvalou súčasťou Vášho tela. V laboratóriu sa zhotoví náhrada korunky zubu, ktorá sa s ním spojí. Môžeme tak riešiť stratu jedného, viacerých alebo dokonca všetkých zubov tak, že sa nedá rozoznať, že zuby nie sú Vaše vlastné. Výhodou je, že pri nahradzovaní stratených zubov nemusíme brúsiť susedné zdravé zuby, na rozdiel od náhrady zubov mostíkom.