Vstupná prehliadka

Pri Vašej prvej návšteve u nás absolvujete vstupné vyšetrenie. V čakárni vyplníte vstupný dotazník, v ktorom nás oboznámite s Vašim celkovým zdravotným stavom, súčasnými problémami a Vašimi očakávaniami. Základom správneho ošetrenia je dôkladné vyšetrenie Vašich zubov a ďasien. Najskôr priamym pohľadom za pomoci zväčšovacích pomôcok (lupové okuliare) zhodnotíme stav Vašich zubov a ďasien. Aby sme mohli odhaliť prípadné kazy pod výplňami, skryté kazy v medzizubných priestoroch a zápalové ložiská v kosti, zhotovujeme detailné intraorálne röntgeny a panoramatický röntgenový snímok. 

Zrozumiteľne Vás oboznámime so stavom Vášho chrupu a vypracujeme liečebný plán, v ktorom Vám vysvetlíme možnosti liečby a spoločne pre Vás nájdeme najvhodnejší typ ošetrenia - z časového ako aj finančného hľadiska.