MUDr. MDDr. Mojmír Kafka

Vyštudoval všeobecné lekárstvo na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe s titulom MUDr. a  následne vyštudoval zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne s titulom MDDr. Chirurgické skúsenosti začal získavať na ortopedicko - traumatologickom a chirurgickom oddelení. Neskôr na klinike ústnej, čelustnej a tvárovej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Martine. Pracoval tiež na nadštandardných zubných klinikách na Slovensku a v Českej republike. V roku 2015 založil zubnú ambulanciu Kafka Dent. Absolvoval viacero študijno-pracovných pobytov a odborných stáží v USA, Brazílii, Francúzsku a Tunisku. Naďalej sa vzdeláva na odborných stážiach. Zaujíma sa najmä o stomatochirurgiu, implantológiu, estetickú ale aj každodennú stomatológiu.