MUDr. Martin Kafka

Po ukončení štúdia stomatólogie na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach v r. 2005 pôsobil 4 roky na klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Martine, kde nadobudol chirurgickú prax, ktorá ho profesne nasmerovala k implantológii. Následne pôsobil na popredných stomatologických klinikách na Slovensku. Špecializuje sa na implantológiu a chirurgickú stomatológiu, a na základe svojich dlhoročných skúseností je jeho ambíciou nájsť riešenie pre každého pacienta.Je presvedčený že na základe profesionálneho individuálneho prístupu môže každý pacient odchádzať s úsmevom bez traumy z náročných a bolestivých zákrokov. V ambulancii Kafka Dent pôsobí ako externý spolupracovník pre implantológiu.