Neviditeľný strojček - Invisalign (čelustná ortopédia)

Neviditeľný strojček - Invisalign

Je vyrovnávanie vád v postavení zubov pomocou série vyberateľných fólií vyrobených na mieru. Fólie sú úplne priehľadné a veľmi málo viditeľné.

Ako prvá ambulancia v Žiline a jej okolí ponúkame liečbu čelustno-ortopedických vád výlučne pomocou neviditeľného strojčeka - Invisalign.

Dôvodom sú viaceré jeho prednosti:

  • neviditeľný strojček
  • výsledok liečby vidíte ihneď na 3D vizualizácii
  • dokonalá ústna hygiena - strojček je vyberateľný
  • kratšia doba liečby ako klasickým fixným aparátom
  • vyšší komfort pre pacienta
  • žiadne obtažujúce drôty v ústach a odpadnuté zámky
  • menší počet kontrôl v ambulancii (raz za 2-3 mesiace)


ČELUSTNÁ ORTOPÉDIA

Liečba pomocou neviditeľného strojčeka Invisalign je súčasťou čelustnej ortopédie. Je to špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá liečbou nepravidelností v postavení, tvaru a počtu zubov a tiež vadami zhryzu a postavenia čelustí. Podľa druhu a závažnosti vady sa volí liečba fixnými alebo snímateľnými aparátmi.

Ortodoncia je nápomocná aj pri iných zubných odboroch, napr. pred protetickou sanáciou chrupu (korunky, mostíky), alebo pred zavedením implantátu.

U detí sledujeme predovšetkým priebeh výmeny zubov, hlavne ich načasovanie a symetriu. Liečba dospelých prebieha podobne ako u dospievajúcich pacientov, vek nie je kontraindikáciou liečby. Horná veková hranica liečby zubným strojčekom neexistuje, ale je limitovaná stavom tvrdých (zuby a kosť) a mäkkých tkanív v ústnej dutine, hygienou a motiváciou pacienta. Tieto prípadné nedostatky sme však v našom stomatologickom centre Kafka Dent schopní vyriešiť.


Postup ošetrenia v našej ordinácii:

1. Odborná konzultácia

Odborná konzultácia je poskytnutie základných informácií o konkrétnej vade chrupu, predbežné zoznámenie pacienta s možnosťami liečby, informovanie o vhodnom type aparátu, dobe liečby a finančných nákladoch. Ak sú splnené základné predpoklady pre liečbu, je nutné ďalej absolvovať vstupné vyšetrenie.

2. Vstupné vyšetrenie

Pre vypracovanie individuálneho liečebného plánu je nutné kompletné vyšetrenie zahrňujúce: podrobnú anamnézu, fotodokumentáciu, odtlačky zubov a modely a vyhotovenie rontgenových snímkov - panoramatického a kefalometrického. Rontgenový prístroj Kodak 8000 je k dispozícii priamo na našom pracovisku. V niektorých prípadoch sú potrebné ešte doplňujúce vyšetrenia - najčastejšie CBCT vyšetrenie (napr. u retinovaných zubov). U detí je nutná prítomnosť rodiča.

3. Konzultácia liečebného plánu a odtlačky na Invisalign

Presné vysvetlenie vady chrupu už na konkrétnych pacientových modeloch zubov a podrobné vysvetlenie postupu liečby. Zostavenie správneho plánu je najzložitejšiou a najdôležitejšiou časťou ortodontickej terapie. Zahrnuje analýzu fotografií, modelov, rontgenových snímkov ale aj zhodnotenie subjektívnych obtiaží pacienta a jeho motivácie k liečbe. Výsledkom je tak individuálny liečebný plán, ktorý bude konzultovaný a podrobne vysvetlený, vrátane výhod a nevýhod, aj rizík spojených s terapiou. Záverom tejto návštevy je dohoda na postupe liečby a vyhotovenie odtlačkov zubov.

Hygienická inštruktáž

Liečbu môžeme zahájiť výlučne u pacientov, ktorí majú dobrú úroveň zubnej hygieny a ďasná bez známok zápalu, preto je nutné pred zahájením ortodontickej liečby zahájiť hygienickú inštruktáž. Hlavným cieľom dentálnej hygieny je, aby sa pacient naučil ako sa správne starať o zdravie svojich zubov a ďasien, aby nedochádzalo k dlhodobému usadzovaniu zubného povlaku, ktorý je hlavnou príčinou zápalu ďasien až paradentózy a vzniku zubného kazu.

4. Schválenie 3D vizualizácie

Na základe predošlých odtlačkov Vám bude odprezentovaná 3D vizualizácia postupu liečby s výsledným stavom.

5. Odovzdanie a nasadenie prvých fólií

Pred nasadením fólií je potrebné na zuby nalepiť tzv. attachmenty - drobné výstupky z kompozitného estetického materiálu vo farbe zubov o ktoré sa bude fólia zapierať a tým zuby vyrovnávať. Budete inštruovaní ako sa majú fólie nasádzať a snímať a ako sa o ne treba starať.

6. Kontroly

Frenkvencia návštev je približne raz za 2 - 3 mesiace. V priebehu kontrôl Vám odovzdávame nové fólie, prípadne upravujeme zuby podľa plánu liečby.

Tieto kontroly nenahradzujú pravidelné prehliadky u Vášho obvodného zubného lekára.

7. Retencia - udržovacia fáza liečby

Po ukončení liečby je potreba vyrobiť tzv. retenčné aparáty, ktoré je potrebné nosiť na udržanie rovných zubov. U niektorých ortodontických vád podlepujeme dolné predné zuby zo strany od jazyka tenkým retenčným drôtikom.